WvALogo.png


Werkgemeenschap van Astrologen

Astrologie - een weg tot Bewustzijnsontwikkeling voor iedereen

Kenmerken van de WvA-werkwijze

In bewerking

In de loop van vele decennia heeft de WvA een eigen kijk ontwikkeld op astrologie. Niet als een soort geloofsleer, maar als een verantwoorde manier om astrologie op een serieuze manier te beoefenen en vooral ook verder te ontwikkelen. Het is gebaseerd op theorie, maar ook getoetst op duidingen in vele horoscopen. De belangrijkste kenmerken geven we weer in 7 punten. De beschrijving veronderstelt enige kennis van astrologie en astrotechniek.

1. Puur individuele horoscoop

Het horoscoopvlak kan op verschillende manieren ingedeeld worden in huizen of sectoren. Dit hangt af van de kijk die men heeft op het wezen van de vlakverdeling: naar tijd of naar ruimte, of naar beiden. De meest gebruikte systemen zijn die van Campanus, Regiomontanus, Koch en Placidus. De WvA heeft in de loop der jaren het Ascendant-Parallel-Cirkelsysteem ontwikkeld. Het essentiële verschil van dit systeem met de andere is dat het alle elementen bevat om het tijd/ruimtebegrip tijdens de geboorte exact weer te geven. APCCampanus bijvoorbeeld verdeelt de huizen op basis van het ruimteprincipe, Regiomontanus baseert alles op de tijdsfactor, terwijl Placidus werkt met zogenaamde positiecurven, waardoor het systeem in feite zweeft.
Het APC-systeem trekt een cirkel parallel aan de ascendant en verdeelt de drie kwadranten in drie gelijke delen. Hierdoor zijn zowel de tijdsfactor als de ruimtefactor opgenomen, waardoor het systeem (en dus de persoonlijke horoscoop) een puur individueel karakter krijgt.

2. Het object en het subject

Een ander kenmerk van de WvA-methodiek is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen het zogenaamde objectief-gedeelte in de horoscoop en het subjectief- gedeelte. Wat is dat?
Het onderscheid dat we maken tussen object en subject is gebaseerd op de zeer oude filosofische stelling dat de schepping aan ons is geopenbaard in de vorm van stof en geest, of anders gezegd in enerzijds de zichtbare materiële wereld en anderzijds de bezieling daarvan. We komen dit ook tegen als vormzijde en bewustzijn of materie en geest.

Object: de aanleg
De huizen in de horoscoopfiguur (ook sectoren genoemd) zijn afgeleid van het ascendantpunt, dat het materiële raakpunt is van de aardse horizon met de ecliptica. Dus waar aarde en hemel elkaar als het ware raken. De ascendant is een doorlaatpunt. De huizen zijn de materiële gebieden waarop de geest zijn ontwikkeling doormaakt. De heren van de huizen (dus niet de planeten) zijn de vertegenwoordigers van dat object en vormen in de horoscoop de structuur van het object. Die structuur met heeraspecten wordt ook wel de aanleg genoemd. Omdat het object gaat over de aanleg van de persoon is het belangrijk te weten op welk specifiek terrein de aanleg zich heeft ontwikkeld. Die aanleg kan zich bijvoorbeeld richten op het materiële vlak (aardehuizen) of op het gevoelsvlak (waterhuizen).

Subject: de psychische dynamiek
Het subject wordt vertegenwoordigd door de planeten als de krachten van de geest die werkzaam zijn in de psyché. Bijvoorbeeld de stabiliteit van de Zon, de kracht tot integratie als Venus, of de kracht tot verdediging als Mars. Zo kan het voorkomen dat de ene mens een sterk object heeft (dus veel bruikbare concrete omstandigheden in het leven), of dat hij juist een sterk subject heeft (krachtige dynamiek in de ziel). De inwerking van die twee op elkaar is het leven dat wij leiden, om te groeien in bewustzijn.

3. De drie hypothetische planeten Perséfoné, Hermes en Demeter

Bij de traditionele astrologie worden verschillende planeten toegekend aan meerdere tekens van de dierenriem. De WvA gaat ervan uit dat het universum op een logisch systeem is gebaseerd, en dat planeten als Venus en Mercurius niet ieder bij twee zodiaktekens konden horen. Want Venus bijvoorbeeld rekende men zowel tot Taurus als tot Libra. Volgens de eeuwenoude 'wet van twaalf' ontleent een planeet zijn karakter slechts aan één van de twaalf kosmische principes, neergelegd in de zodiak. Dit bracht astrologen tot de overtuiging dat er nog drie planeten ontbraken aan de reeks tot en met Pluto. De tekens Taurus, Gemini en Cancer hadden dus nog geen dynamische vertegenwoordiger.
Binnen de WvA werken we met drie hypothetische planeten, namelijk Perséfoné, Hermes en Demeter. Op de site staan de posities van de hypothetische planeten, ze liggen achter Pluto. Het is geen vorm van wetenschappelijke realiteitszin om een planeet pas te accepteren wanneer die ook door de astronomie is waargenomen, men kan ze als hypothetisch aannemen. Toen de hypothetische planeten eenmaal hun beslag hadden gekregen vielen de stukjes van de legpuzzel op zijn plaats. Perséfoné doet 600 jaar over zijn omloop, Hermes doet 720 jaar over zijn omloop en Demeter, de verste planeet uit ons zonnestelsel, doet 900 jaar over haar reis door de ecliptica. Van deze laatste planeet kon men tevens een hellingsvlak (breedte) vaststellen, van Perséfoné en Hermes evenwel niet.

4. Breedte van de planeten

Het is niet zo dat alle planeten die een baan om de Zon beschrijven dat keurig parallel met de ecliptica doen. Er zijn soms afwijkingen van slechts enkele graden, maar sommige planeten hebben een flinke afwijking van hun hellingsvlak ten opzichte van de ecliptica, en dat noemen we de breedte.
Het kan noorderbreedte zijn wanneer de afwijking boven de ecliptica is, of zuiderbreedte als het eronder is. In de traditionele astrologie wordt dit fenomeen verwaarloosd, maar het kan als men het toepast grote consequenties hebben.
De planeten staan in de efemeriden uniform genoteerd als een projectie op Greenwich. Ik zal met een voorbeeld trachten duidelijk te maken waarom die uniformiteit niet juist is voor alle plaatsen ter wereld. Men moet zich voorstellen dat de kijker in één lijn staat met een lantaarnpaal en daarachter het venster van een huis. Dat is de projectie op Greenwich zoals die in alle efemeriden staat. Gaat de kijker echter enkele stappen zijwaarts, dan ziet hij de lantaarnpaal niet meer recht voor het venster. Dat nu is vergelijkbaar met de breedte van een planeet, wanneer de kijker elders staat op aarde.
Planeten met aanzienlijke breedte zijn de Maan, Pluto en Demeter. Het zal sommige lezers onwezenlijk voorkomen dat Pluto, wanneer men de breedte in aanmerking neemt, in een ander teken kan komen te staan, maar dat is het effect wanneer de kijker een grote stap zijwaarts neemt en de lantaarnpaal voor een ander raam komt te staan. De praktijk bewijst dat het correct is. Men kan een en ander nagaan met de planeten in hun functie als heer van een huis.

5. Pluto bij Aries en Mars bij Scorpio

Er is geen twijfel mogelijk omtrent de plaats van Pluto als orgaan van Aries. De ons bekende astronomische volgorde in het zonnestelsel dwingt ons roe de logica dat Mars die tussen de aarde en Jupiter zijn baan beschrijft onmogelijk een sprong maakt om verderop bij Aries te horen. De verwarring is ontstaan toen Pluto in de jaren dertig ontdekt werd, en men deze planeet aanvankelijk een sinister geheimzinnig Scorpio-karakter toebedacht. Mars diende twee heren, hij hoorde zowel bij Aries als bij Scorpio. We weten echter nu dat het typische Pluto-karakter daadkracht, wilskracht en machtsuitoefening uitbeeldt, echte Aries-eigenschappen. Terwijl Mars het penetrerende, het gepassioneerde en polariserende vertoont. Mars hoort bij de drie lagere instincten die gesymboliseerd worden door Mars, Jupiter en Saturnus, de basiswerktuigen van ons kleinere ikje. Pluto werkt op een hoger vlak, bijvoorbeeld de hypnose, maar kan zich ook manifesteren als een lagere kracht, als zogenaamde octaaf van Mars. Daardoor kan er een misverstand ontstaan. Pluto gaat ook over de nucleaire energie, en het mag geen toeval heten dat de planeet ontdekt werd in de tijd dat men kans zag in de fysica atoomsplitsing toe te passen.

6. Astrologische symbolen

De symboliek via de astrologische symbolen bij de WvA verschilt ook enigermate van de traditionele versie. Het is gevormd uit drie basiselementen: cirkel, halve cirkel en kruis, deze symboliseren respectievelijk geest, ziel en lichaam. De Zon bijvoorbeeld is gevormd uit een cirkel met daaronder de halve cirkel, wat erop wijst dat de ziel ondergeschikt is aan de geest.
Bij Venus zien we het kruis onder de cirkel, wat wil zeggen dat de stof hier ondergeschikt is aan de geest. Bij Saturnus zien we de halve cirkel boven het kruis: de ziel staat in dienst van de materie. De hypothetische planeet Hermes met de halve cirkel boven, cirkel in het midden en kruis onder, symboliseert als het ware de vereniging van verstand en gevoel (Mercurius boven en Venus onder). De halve cirkel, hier in liggende houding, werkt als opvangschotel van het kosmische, de intuïtie.

7. De Maan

Tot slot wijkt het WvA-systeem ook af van de traditionele astrologie ten aanzien van de Maan. Het is niet overdreven te stellen dat deze satelliet van onze aarde het belangrijkste element in de duiding van de geboortehoroscoop is. Het leven van de mens wordt beheerst door de Maan, als eerste reactie op dingen die op hem afkomen, als levenshouding, als reactief wezen. 

De Maan is onze persoonlijkheid, onze hele zielsinhoud, en bevat onder meer het geconditioneerde patroon dat we in de loop van het leven opbouwden om onszelf vooral geaccepteerd te voelen. Het is de bron van onze emoties en ons reactiepatroon op alle prikkels uit onze naaste omgeving. Het is ook ons beeldend vermogen. 

De Maan in Leo lijkt erg zelfverzekerd, maar is het niet. De Maan in Aquarius lijkt erg sociaal maar is het in schijn, en projecteert slechts alles naar de samenleving. 

De Maan is beslist niet alleen een boosdoener, ze is ook het doorlaatpunt tussen de kosmos en de aarde. Intuïtie werkt alleen als er een duidelijk Maan/Hermes-verband is. We dienen in dit aardse leven alleen de werking van de Maan in ons onder bewuste controle te krijgen. Dat is de spirituele opdracht die we overigens in alle religies tegenkomen.7. De Maan
Tot slot wijkt het WvA-systeem ook af van de traditionele astrologie ten aanzien van de Maan. Het is niet overdreven te stellen dat deze satelliet van onze aarde het belangrijkste element in de duiding van de geboortehoroscoop is. Het leven van de mens wordt beheerst door de Maan, als eerste reactie op dingen die op hem afkomen, als levenshouding, als reactief wezen.
De Maan is onze persoonlijkheid, onze hele zielsinhoud, en bevat onder meer het geconditioneerde patroon dat we in de loop van het leven opbouwden om onszelf vooral geaccepteerd te voelen. Het is de bron van onze emoties en ons reactiepatroon op alle prikkels uit onze naaste omgeving. Het is ook ons beeldend vermogen.
De Maan in Leo lijkt erg zelfverzekerd, maar is het niet. De Maan in Aquarius lijkt erg sociaal maar is het in schijn, en projecteert slechts alles naar de samenleving.
De Maan is beslist niet alleen een boosdoener, ze is ook het doorlaatpunt tussen de kosmos en de aarde. Intuïtie werkt alleen als er een duidelijk Maan/Hermes-verband is. We dienen in dit aardse leven alleen de werking van de Maan in ons onder bewuste controle te krijgen. Dat is de spirituele opdracht die we overigens in alle religies tegenkomen.

Deze tekst is een bewerking van het artikel van Bert Esser in zijn boek 'Astrologie, als taal van de allesomvattende eenheid' .


De opzet van het WvA-systeem en het doel dat dit kan dienen, P. Schreurs 2009-2010

Aardekl
Buy AbilifyBuy AceonBuy AciphexBuy ActosBuy AdalatBuy AggrenoxBuy AlbenzaBuy AldactoneBuy AllegraBuy AlprostadilBuy AltaceBuy AmarylBuy AmoxilBuy AnafranilBuy AntabuseBuy AravaBuy ArcoxiaBuy AriceptBuy ArtaneBuy AsacolBuy AstelinBuy AtaraxBuy AugmentinBuy AvalideBuy AvaproBuy AveloxBuy AvodartBuy AzulfidineBuy BactrimBuy BenicarBuy BiaxinBuy BusparBuy BystolicBuy CalanBuy CarduraBuy CasodexBuy CefiximeBuy CeftinBuy CelebrexBuy CelexaBuy CenforceBuy ChloromycetinBuy CialisBuy CiproBuy ClarinexBuy ClaritinBuy CleocinBuy ClomidBuy CombivirBuy CopegusBuy CordaroneBuy CoregBuy CoumadinBuy CozaarBuy CrestorBuy CymbaltaBuy CytoxanBuy DeltasoneBuy DepakoteBuy DesyrelBuy DetrolBuy DiflucanBuy DiovanBuy DuphastonBuy DuricefBuy EffexorBuy ElavilBuy EldeprylBuy EpivirBuy EulexinBuy EvistaBuy ExelonBuy FamvirBuy FeldeneBuy FlagylBuy FlibanBuy FlomaxBuy FlonaseBuy FloxinBuy GeodonBuy GlucophageBuy GlucotrolBuy GlucovanceBuy GrifulvinBuy HytrinBuy HyzaarBuy IlosoneBuy ImdurBuy ImitrexBuy ImodiumBuy InderalBuy IndocinBuy KeflexBuy KemadrinBuy LamictalBuy LanoxinBuy LasixBuy LevaquinBuy LevitraBuy LexaproBuy LioresalBuy LipitorBuy LopidBuy LopressorBuy LozolBuy LuvoxBuy MegaslimBuy MestinonBuy MetaglipBuy MicardisBuy MicronaseBuy MicrozideBuy MinipressBuy MobicBuy ModureticBuy MotiliumBuy MotrinBuy MyambutolBuy MysolineBuy NaprosynBuy NeurontinBuy NexiumBuy NizoralBuy NolvadexBuy NoroxinBuy NorvascBuy OmnicefBuy OxytrolBuy PamelorBuy ParacetamolBuy ParlodelBuy PaxilBuy PenisoleBuy PeriactinBuy PersantineBuy PlavixBuy PonstelBuy PrandinBuy PrecoseBuy PrednisoneBuy PrevacidBuy PriligyBuy PrilosecBuy PrografBuy PropeciaBuy ProscarBuy ProtonixBuy ProvestraBuy RebetolBuy ReglanBuy RequipBuy RetrovirBuy RisperdalBuy RulideBuy SereventBuy SeroquelBuy SinemetBuy SinequanBuy SingulairBuy SporanoxBuy StarlixBuy StratteraBuy StromectolBuy SumycinBuy SupraxBuy SustivaBuy SymmetrelBuy TegretolBuy TenoreticBuy TerramycinBuy TofranilBuy TopamaxBuy TrandateBuy TrentalBuy TricorBuy TrileptalBuy UrispasBuy UroxatralBuy ValtrexBuy VantinBuy VasotecBuy VentolinBuy VermoxBuy ViagraBuy VigorelleBuy VigrxBuy VoltarenBuy VytorinBuy WondersleepBuy XenicalBuy ZanaflexBuy ZantacBuy ZebetaBuy ZestoreticBuy ZetiaBuy ZiacBuy ZithromaxBuy ZocorBuy ZofranBuy ZoloftBuy ZoviraxBuy ZyloprimBuy Zyrtec
AstronomicalClock
Zodiac klokkl
Web Analytics